K0022 – Digitale vaardigheden basis

Dit keuzedeel is een generiek keuzedeel. Het kan gekoppeld worden aan alle mbo kwalificatiedossiers waarin sprake is van het verzamelen, produceren en beheren van informatie, gegevens en content. Dit geldt niet alleen voor de typische kantoorberoepen, maar in de algemene zin voor die beroepen waar gebruik wordt gemaakt van digitale informatie, gegevens en content als input voor verdere verwerking. Vervolgens kan men in het specifieke profiel nog de digitale kennis en vaardigheden aanwijzen die specifiek zijn voor dat profiel.
Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen. Dit betekent dat niet alleen kennis over het systeem aanwezig moet zijn, maar dat ook een keuze moet worden gemaakt voor een vorm waarin digitaal wordt gecommuniceerd en de wijze waarop de werknemer te werk gaat. Tot slot moet er inzicht zijn in hoe effectief men ICT in kan zetten bij zijn beroep.
Er is een relatie met het keuzedeel Digitale vaardigheden gevorderd. Het verschil is dat daar extra werkprocessen zijn aangewezen die het Digitale vaardigheden basis overstijgen. Andere verschillen liggen met name in de complexiteit: in het keuzedeel Digitale vaardigheden gevorderd zal de beroepsbeoefenaar vaker strategieën bedenken en methodes toepassen.Digitale vaardigheden gevorderd is daarom een keuzedeel dat bij uitstek geschikt is voor de niveau 3 en 4 kwalificaties
Nee

Start

1
Les 1
2
Les 2

Beheer

1
Les 3
2
Les 4
undefined

Voeg als eerste een beoordeling toe.

Gelieve, Log inom een beoordeling achter te laten
Aan verlanglijst toevoegen
lezingen: 4

Archive