All courses

 • K0022 – Digitale vaardigheden basis

  Dit keuzedeel is een generiek keuzedeel. Het kan gekoppeld worden aan alle mbo kwalificatiedossiers waarin sprake is van het verzamelen, produceren en beheren van informatie, gegevens en content. Dit geldt niet alleen voor de typische kantoorberoepen, maar in de algemene zin voor die beroepen waar gebruik wordt gemaakt van digitale informatie, gegevens en content als input voor verdere verwerking. Vervolgens kan men in het specifieke profiel nog de digitale kennis en vaardigheden aanwijzen die specifiek zijn voor dat profiel.

  Het keuzedeel Digitale vaardigheid bestaat uit 3 modules:

  1. Data collectie
  2. Data transformatie
  3. Data beheer
 • K0072 – Ondernemend gedrag

  Ondernemend gedrag wordt steeds belangrijker geacht in meer en meer arbeidssituaties. Niet alleen voor mensen die (deels) als zelfstandige aan de slag gaan, maar ook voor werknemers in loondienst. Een ondernemende houding van werknemers draagt bij aan het innovatief vermogen van een organisatie. Het is tegenwoordig één van de belangrijkste selectiecriteria bij de invulling van vacatures. Ook wijst onderzoek uit dat het een belangrijke succesfactor is voor het carrièreverloop van een werknemer.

 • K0080 – Orientatie op ondernemerschap

  De CE Ondernemerschap wordt op dit moment bij verschillende sectoren en opleidingen uitgevoerd. Met name aan mbo-niveau 4 wordt de CE aangeboden. Voor niveau 2 en ook soms voor niveau 3 is de CE Ondernemerschap te hoog gegrepen: een ‘light’ versie biedt uitkomst om deze deelnemers bekend te maken met het ondernemerschap. Het doel van dit keuzedeel is om ondernemerschapsonderwijs te bieden ter oriëntatie: de deelnemer heeft na het volgen van dit keuzedeel inzicht in het zelfstandig ondernemerschap en kan een beargumenteerde keuze maken voor het wel of niet maken van vervolgstappen richting het ondernemerschap.

 • K0165 – MBO ondernemerschap

  Het gebruik van de CE Ondernemerschap door een grote diversiteit van opleidingen en organisaties toont de relevantie aan: de CE Ondernemerschap wordt gebruikt als vehikel om ondernemerschap te stimuleren en te verbeteren. Dit keuzedeel zorgt dat de inzet van de CE Ondernemerschap in de herziene kwalificatiestructuur een plaats krijgt en een vervolg in onderwijsuitvoering.

 • K0280 – 3D Design & Printing

 • K0356 – Inleiding geo-informatie

   50,00

  We leven in een kennismaatschappij waarin informatie een belangrijke rol speelt. Beroepen veranderen, maar ook de burger in de maatschappij verandert. Ook geo-informatie neemt een steeds prominentere rol in in het dagelijks leven. Hoewel de meeste mensen zich hier niet van bewust zijn, neemt de rol van geo-informatie in vrijwel alle vakgebieden toe. Vrijwel elk vakgebied ontdekt de waarde van plaatsgebonden informatie. Geo wordt o.a. toegepast in ruimtelijke ordening, milieu-onderzoek, kaartproductie, navigatie, bos- en landbouw en waterbeheer, de bouw en bij zorgvraagstukken. Nieuwe toepassingsvelden ontstaan vrijwel dagelijks. Geo komt ook steeds meer bij de burger, van autonavigatie tot geocaching en van Google Earth tot Twitter. Met het belang van geo als vakgebied groeit de vraag naar mensen met geokennis. Maar die zijn er veel te weinig. Het is dan ook van belang dat er aandacht besteed wordt aan de veelzijdigheid en het maatschappelijk belang van geo-informatie. Dit keuzedeel vormt dan ook zeker een plus op het mbo-diploma en vergroot de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

 • K0389 – Ondernemend vakmanschap

  Het keuzedeel ‘Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4’ gaat over het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om direct als ZZP’er aan de slag te kunnen gaan. Op hoofdlijnen ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het onderzoeken en bepalen van mogelijkheden als ZZP’er, op het maken van keuzes, op het creëren van het eigen werk en op het borgen en voortzetten van het werk. Het gaat over zicht krijgen op persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten, inventariseren van kansen en risico’s en het creëren van vakmanschap.

 • K0400 – Security in systemen en netwerken 1

  Dit keuzedeel Security in systemen en netwerken 1 gaat dieper in op het veiligheidsvraagstuk uit het kwalificatiedossier. Het richt zich op een aantal specialistische informatiebeveiligingstaken die verder gaan dan de beveiligingstaken die een ICTbeheerder uitvoert.

 • K0464 – Marketing-communicatie

  De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om studenten die breed inzetbaar zijn en de schakel kunnen zijn tussen verschillende mediadisciplines en de klant. Beginnend beroepsbeoefenaars met kennis van en vaardigheid in marketingcommunicatie hebben betere kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt hij bij grote bedrijven een goede sparring partner voor de marketingmedewerker en kan hij bij kleinere bedrijven de marketingmedewerker vervangen. De studenten studeren na hun opleiding mediamanagement veelal door in de richtingen marketing en/of communicatie. Met dit keuzedeel wordt de aansluiting MBO-HBO versoepeld.