+31654735340 info@placestolearn.nl

Een Online Marketeer is betrokken bij de (online) marketingplanning van online marketingactiviteiten en –beleid, voert commerciële activiteiten uit, beheert informatie en data, onderhoudt contacten en relaties, voert marktonderzoek uit en organiseert evenementen. Hierbij staat het toepassen van specialistische kennis van online marketing centraal. De online marketeer is in staat een verslag te schrijven en advies uit te brengen over hoe de online marketing van een organisatie kan worden verbeterd en hoe daarmee de marketingdoelstellingen (beter) kunnen worden behaald.

Dit keuzedeel staat voor 480 uur. Naast het bestuderen van de theorie ben je natuurlijk zelf veel aan het oefenen met opdrachten en het optimaliseren van je webshop.

Regionale ontwikkelingen:
De digitalisering, waaronder ook Online Marketing valt, is regionaal én landelijk gezien een belangrijk thema.
Kansen op de arbeidsmarkt:
Er is binnen het bedrijfsleven veel vraag naar goed opgeleide marketeers. Dit is ook te zien aan het aantal vacatures. De vraag naar geschoold personeel in digitale kennis en vaardigheden neemt sterk toe. Binnen het commerciële domein is de functie van online marketer de meest geplaatste vacature. Een dubbelcertificering wordt door het bedrijfsleven zeer gewaardeerd (deze beginnende beroepsbeoefenaren hebben een streepje voor).
Betere doorstroommogelijkheden:
Met dit keuzedeel is een beginnend beroepsbeoefenaar voorbereid op het deelnemen aan het examen NIMA A Online Marketing. Dit examen staat wat niveau betreft gelijk aan een propedeuse HBO. Dat betekent dat het keuzedeel een verdieping van het kwalificatiedossier biedt.

Het keuzedeel Online marketing (verdieping) beschrijft specialistische kennis op het gebied van begrippen van off- en online marketing en -communicatie, online advertising, social media, zoekmachinemarketing, E-mailmarketing, websites,
contentmarketing, analytics en data. De vaardigheden zijn gericht op het toepassen van online marketing begrippen en theorieën binnen een organisatie.

Nee

Verdiepend
Doorstroom